~ Moje miasto w obiektywie ~
konkurs fotograficzny zorganizowany
pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
w 440 rocznicę urodzin miasta Sokołów Młp.

powrot powrót


  Celem konkursu było zwrócenie uwagi na uroki naszego miasta, jego walory historyczne i przyrodnicze poprzez prezentację prac fotografów amatorów. Konkurs jest również promocją Miasta Sokołów Małopolski poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny. Umożliwić miał również promowanie młodych twórców - fotografików.

      Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogły przedstawiać domy, mosty, ulice, całe grupy architektoniczne lub dowolne obiekty pod warunkiem, że znajdowały się one w granicach administracyjnych miasta Sokołów Małopolski. W konkursie mógł brać udział każdy uczeń obu Zespołów Szkół naszego miasta. Rozgrywany był w następujących kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa klasy I - III; Szkoła Podstawowa klasy IV - VI; Publiczne Gimnazjum; Szkoła Średnia. Każdy uczestnik mógł nadesłać na konkurs od 1 do 5 zdjęć.

      Do konkursu zgłoszono 31 prac tj. 150 zdjęć w kategorii wiekowej - gimnazjum oraz 3 prace tj. 15 zdjęć w kategorii - szkoła podstawowa.

      11 maja 2009 r. komisja konkursowa w składzie: Artur Błoński, Małgorzata Kwolek, Barbara Skóra-Czachor, Stanisław Kula wyłoniła następujących laureatów:

Szkoła Podstawowa:
1 miejsce Joanna Rogala kl. V b,
wyróżnienia: Kamil Mendrela kl. V b, Marcin Sabat kl. V b.

Gimnazjum :
1 miejsce: Justyna Sabat III a, Renata Ożóg III a, Jakub Mika II d,
2 miejsce: Gabriela Osiniak II d, Barbara Ożóg II d, Barbara Dziadosz II b,
3 miejsce: Kinga Bazan II a, Dominika Czachor II d, Marta Pasierb III a, Katarzyna Warzocha II b.

      3 czerwca w obecności Burmistrza Sokołowa Młp. Andrzeja Ożoga oraz dyr. Zespołu Szkół Grażyny Majki odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Laureaci z rąk burmistrza i dyrektora szkoły odebrali ufundowane nagrody. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu i pleneru malarskiego otrzymali okolicznościowe upominki.

      W imieniu organizatorów jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym.

      Pragniemy też podziękować wszystkim nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie i pracowali wraz z nimi nad przygotowaniem prac konkursowych.

      Dziękujemy również sponsorom, dzięki którym laureaci i wyróżnieni mogli otrzymać naprawdę cenne nagrody. Sponsorami naszego przedsięwzięcia byli: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. i Rada Mieszkańców Sokołowa Małopolskiego.

      Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze przedsięwzięcia również spotkają się z państwa przychylnością.

Barbara Skóra- Czachor
Stanisław Kula
powrot powrót

Copyright 2009 blolek