~ Wystawa - "Sokołów na dawnych fotografiach" ~

powrot powrót


1

1

1

1

1

1

1

1

1

      W 1569 r. w Lublinie doszło do utworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym samym mieście, w tym samym pamiętnym 1569 roku ówczesny właściciel dóbr sokołowskich, Jan Pilecki, uzyskał od króla Zygmunta Augusta zgodę na lokację miasta. Dokument w imieniu króla podpisał Walenty Dembiński - Kanclerz Królestwa Polskiego.

      Dla uczczenia tegoż ostatniego wydarzenia, które miało miejsce 440 lat temu, została zorganizowana okolicznościowa wystawa "Sokołów na dawnych fotografiach" pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Stanisława Ożoga. Otwarcie wystawy miało miejsce 10 czerwca 2009 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej MGOKSiR w Sokołowie. Na wystawę przybyli: z-ca burmistrza Bogusław Kida, prof. Kazimierz Ożóg z małżonką, radni Rady Miejskiej: Andrzej Pasierb i Karol Chorzępa, dyrektorzy: Grażyna Majka, Lucyna Perlak, Antoni Kula, Zofia i Stanisław Krauz oraz zainteresowani mieszkańcy Sokołowa.

      Wszystkich gości powitał organizator wystawy Stanisław Kula. Przedstawił przybyłych prelegentów: prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr. Bartosza Walickiego z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie, ks. Zbigniewa Kraskę - wikariusza sokołowskiego i mgr. Łukasza Ożoga, pracownika Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

      Jako pierwszy głos zabrał prof. Kazimierz Ożóg, który wygłosił referat "Kilka uwag o gwarze sokołowskiej". W swym wystąpieniu omówił charakterystyczne elementy gwary sokołowskiej porównując ją z gwarą okolicznych wiosek. Zwrócił uwagę na odmienność tych gwar.

      Kolejny referat "Konsens na założenie Sokołowa" wygłosił dr Bartosz Walicki. Przedstawił w nim historię powstania Sokołowa, otrzymane przywileje oraz najważniejsze wydarzenia w dziejach miasta.

      Ks. Zbigniew Kraska, omawiając dzieje sokołowskiej parafii, szczególną uwagę poświęcił dziejom Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego oraz sentymentowi, jakim darzyli ten Kościół mieszczanie sokołowscy.

      Ostatni referat wygłosił mgr Łukasz Ożóg. W swym wystąpieniu zapoznał zebranych z rozwojem terytorialnym miasta, lokacją starego i nowego Sokołowa oraz danymi statystycznymi dotyczącymi mieszkańców i miasta. W trakcie wystąpienia zebrani mogli zobaczyć prezentację multimedialną, którą przygotował wspólnie z mgr. inż. Jerzym Chorzępą.

      Część oficjalną wystawy zakończyło wystąpienie z-cy burmistrza Bogusław Kidy, który podziękował organizatorowi i prelegentom.

      Przygotowując wystawę zebrano ok. 1,5 tys. starych zdjęć od 60 osób. Po selekcji na wystawę trafiło 468 zdjęć umieszczonych tematycznie na 26 planszach. Plansze opracowała i wykonała Małgorzata Kula. Można na nich zobaczyć m.in.: stary kościółek, który końcem XVIII w. został przeniesiony do Trzebosi, Sokołów po pożarze w 1904 r., dawne komunie, wesela, życie towarzyskie i codzienne, uroczystości kościelne, stroje, czy też sport. Wystawę wzbogaciły dwa obrazy przedstawiające dawne świątynie sokołowskie udostępnione przez p. Wolińskich i p. Węglowskich oraz zdjęcie członków dawnego "Sokoła" udostępnione przez p. Szofrów.

      Dekorację sali wykonał p. Piotr Darocha z kwiaciarni autorskiej "Flores".

 

1
1
1
1
       
1
1
1
1
       
1
1
1
1
powrot powrót

Copyright 2009 blolek