~ Wyzwoliny terminatora cechu stolarskiego ~

powrot powrót1

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


      14 czerwca 2009 r. w ramach obchodów 440 lecia miasta, została wystawiona sztuka teatralna "Wyzwoliny terminatora kunsztu stolarskiego w Sokołowie w 1864 r." Honorowy patronat przyjęli: Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

      Sztuka została napisana przez Teodora Piękosia. Reżyserem została p. Agnieszka Dudzik nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie. W sztuce zagrali uczniowie klas II Publicznego Gimnazjum w Sokołowie Młp.: Barbara Ożóg, Gabriela Osiniak, Michał Bies, Maciej Sondej, Paweł Jabłoński, Sebastian Sroga, Jacek Nowakowski, Łukasz Rakuś, Michał Kasprzak, Mikołaj Bral, Paweł Szofer, Kacper Nowak, Karol Bednarz.

      Z zaproszenia organizatorów zechcieli skorzystać i przybyli na występ: z-ca burmistrza Bogusław Kida, radni Rady Miejskiej: Andrzej Pasierb i Karol Chorzępa, Siostry Służebniczki, dyr. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Grażyna Majka, dyr. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Bartosz Walicki, dyr. MGOKSiR Jacek Piekiełek oraz mieszkańcy miasta.

      Sztuka opowiada o jednym z najstarszych cechów w naszym mieście - cechu stolarzy. Autor opisał w niej zwyczaje stolarskie dawną gwarą. Sztukę udostępniły jego córki: Barbara Koziarz i Aleksandra Piękoś.

      Po zakończeniu spektaklu młodzi aktorzy otrzymali brawa. Widzowie zostali zaproszeni na poczęstunek do regionalnego stołu, na którym znalazły się produkty wykonane i ufundowane przez: p. Gorących i Jodłowskich z PHPU Małopolska - wędliny, Dorotę i Mariusza Ożogów oraz Piekarnię w Sokołowie - gomółki i chleb, Miłosza Pasierba - miód, Zofię Filę z Mazur - kapuśniaki.

      Dziękuję p. Karolowi Chorzępie za pomoc w organizacji przedstawienia i przygotowaniu dekoracji. Za wypożyczenie eksponatów dziękuję: p. Janinie Guzek, Marii Mazgaj, p. Zofii i Stanisławowi Włodarczykom oraz p. Helenie Drabik. Dziękuję również dyrektorowi Jackowi Piekiełkowi oraz pracownikom MGOKSiR za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Stanisław Kulapowrot powrót

Copyright 2009 blolek