~ Wystawa "Pod płaszczem Maryi" ~

powrot powrót1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

       W niedzielę 24 maja w Sokołowie Małopolskim miało miejsce otwarcie wystawy "Pod płaszczem Maryi" przygotowanej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Została ona poświęcona Matce Bożej Królowej Świata - Opiekunce Ludzkich Dróg, czczonej w łaskami słynącym wizerunku. Wydarzenie połączone
z okolicznościowym sympozjum naukowym. Wystawa została zorganizowana w ramach przygotowań do koronacji obrazu Sokołowskiej Madonny. Dodatkowym motywem było upamiętnienie 60-lecia Biblioteki oraz 440-lecie lokacji miasta, które przypadają na rok bieżący.

       Otwarcie wystawy zgromadziło ponad sto osób. Byli wśród nich mieszkańcy całego dekanatu sokołowskiego od Kamienia i Górna zaczynając, a na Nienadówce, Trzebosi i Medyni Głogowskiej kończąc. Wśród obecnych byli m.in.: posłowie Stanisław Ożóg i Kazimierz Gołojuch, zastępca burmistrza sokołowskiego Bogusław Kida, przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Jerzy Bednarz, radni Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim oraz przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej Sokołowa Małopolskiego Stanisław Kula. Zjawili się kapłani, dyrektorzy instytucji oświatowych, kulturalnych i samorządowych, właściciele i prezesi firm, nauczyciele, społecznicy i działacze kulturalni, czytelnicy i przyjaciele Biblioteki Publicznej.

       Wszystkich obecnych powitał pomysłodawca wystawy, kierownik Biblioteki dr Bartosz Walicki. Konferencję naukową otworzył zaś kustosz sokołowskiego sanktuarium ks. Jan Prucnal. Podczas konferencji wygłoszone zostały cztery wykłady. Pierwszym prelegentem był dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Zaprezentował on i podjął analizę Pieśni do Matki Bożej Sokołowskiej. Później głos zabrał ks. dr Sławomir Zych, pracownik naukowy Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i opiekun sanktuarium sokołowskiego z ramienia Biskupa Rzeszowskiego. Podjął on temat sanktuariów maryjnych i ośrodków kultu Najświętszej Maryi Panny na ziemi kolbuszowskiej i sokołowskiej. Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów. Następnie ks. Grzegorz Wójcik, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przedstawił obraz Maryi w apokryfach na przykładzie "Protoewangelii Jakuba". Jako ostatni wygłosił referat dr Bartosz Walicki. Wspomagając się prezentacją multimedialną nakreślił on kwestię drukowanych świadectw kultu Pani Sokołowskiej z przełomu XIX i XX w.

       Po zakończeniu referatów miały miejsce przemówienia oraz dyskusja. Głos zabrali m.in.: poseł Stanisław Ożóg, poseł Kazimierz Gołojuch, zastępca sokołowskiego burmistrza Bogusław Kida i proboszcz ks. Jan Prucnal. Spotkanie zakończyło zwiedzanie wystawy. Na ekspozycję składały się m.in. tablice ze zdjęciami dokumentującymi współczesny kult Sokołowskiej Madonny, fotografie różnych wizerunków Królowej Świata, teksty pieśni maryjnych, dokumenty życia społecznego, publikacje. Szczególnie interesującymi eksponatami były: litografia z końca XIX w., zabytkowy feretron z początku XX w., wizerunek Maryi z chorągwi Cechu Stolarskiego datowany na lata 30-te XX w., ornat maryjny i obraz pędzla Henryki Boho. Równocześnie nastąpiła pierwsza oficjalna prezentacja kopii łaskawego obrazu wykonana w pracowni Macieja Filipa.

       W późniejszym czasie wystawa została przeniesiona do czytelni Biblioteki Publicznej. Można ją było zwiedzać do końca czerwca. Z tej możliwości skorzystało kilkaset osób. Były wśród nich zorganizowane grupy uczniów z młodszych klas sokołowskiej szkoły podstawowej, miejscowego Liceum Ogólnokształcącego
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ekspozycją zainteresowali się również liczni indywidualni zwiedzający
z Sokołowa i okolicznych miejscowości, jak również pracownicy uczelni wyższych i muzeów z Rzeszowa.

MiGBP1
1
1
1
       
1
1
1
1
       
1
1
1
1
       
1
1
1
1
       
1
1
1
1
       
1
1
1
1
       
1
1
1
1
       

 
powrot powrót

Copyright 2009 blolek