~ 27-28 czerwca 2009 r. Dni Sokołowa Młp. ~

powrot powrót


Msza święta
Msza święta
Msza święta
Msza święta
       
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
       
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
w kościele parafialnym
k
Ks. proboszcz z p. dyrygent chórów Drużba i Tęcza z Minska
       
k
Pokaz sokolnictwa
Stadion TG Sokół
k
Pokaz sokolnictwa
Stadion TG Sokół
k
Pokaz sokolnictwa
Stadion TG Sokół
k
Pokaz sokolnictwa
Stadion TG Sokół
       
k
Pokaz sokolnictwa
Stadion TG Sokół
k
Pokaz sokolnictwa
Stadion TG Sokół
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
       
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
       
k
Skoki spadochronowe do celu
Stadion TG Sokół
k
Pokaz mody
Stadion TG Sokół
k
Pokaz mody
Stadion TG Sokół
k
Pokaz mody
Stadion TG Sokół
       
k
Pokaz mody
Stadion TG Sokół
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
Stadion TG Sokół
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
Stadion TG Sokół
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
Stadion TG Sokół
       
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
Stadion TG Sokół
k
Występ chórów
Drużba i Tęcza z Minska
Stadion TG Sokół
k
Stadion TG Sokół
       
k
Stadion TG Sokół
k
Stadion TG Sokół
k
Stadion TG Sokół
k
Stadion TG Sokół
       
k
Stadion TG Sokół
k
Stadion TG Sokół
     
powrot powrót
Copyright 2009 blolek